Søk i denne bloggen

lørdag 30. mars 2013

Prosjekt eventyr.

Jeg jobber med en liten gruppe elever på skolen.  De jobber med et prosjekt, hvor de dikter et eventyr. 
Utgangspunktet for prosjektet var at de skulle si det første ordet de kom på der og da. De er 6 stykker og ordene som kom var: 
Blomster - prinsesse - skip - dyreekspert - robot - skattekart. 
De fikk et stort A3 ark hver og i oppgave å tegne sitt ord. 
Dernest laget vi et tankekart rundt ordet Eventyr og hva de forbinder med ordet og hva de synes skulle være med i et eventyr. 
Da vi var enig om hvilke elmenter som skulle være i eventyret, begynte de å dikte, alle fikk si litt hver, så måtte de diskutere og bli enig om hva de skulle skrive. 
Jeg brukte figurene deres på tavla, tegnet enkle tegninger rundt utfra hva de fortalte. 
Deler av eventyret skrev de selv, det meste skrev jeg utfra det de diktet. De tegnet tegninger og skrev deler av tekst i boka si, dette ble som en dreiebok/skissebok.  Etterhvert som eventyret ble skrevet ned fikk de det i lese lekse hjemme. 
Vi er nå ferdig med hele eventyret. Jeg har brukt tegningene deres av figurene og satt de inn i et miljø med enkle tusjstrektegninger. 
Så har jeg laget en Powerpoint med bildene som jeg viste for dem  og fortalte hele eventyret. 
Neste steg er å lage en film av alle bildene ca 56 i tallet. Planen er å gi de eventyret i lese lekse, et par avsnitt hver til de har lest hele eventyret. Jeg tenker gjøre et lydopptak av de når de leser for så å legge det på "filmen". 
Her er en smakebit av bildene til eventyret i kronologisk rekkefølge. 


Roboten kaster skattekartet ut i havet.
Dyreeksperten og prinsessen reiser ut for å finne den aggressive dinosaurusen. 

De eiler inn i en storm.

Prinsessen får en flaske på kroken.

Dinosaurusen flyr ut fra en virvelstrøm.

Fisken sluker en flaske.

De lander på Blomsterøya.

Plantemonsteret forlanger en konkurranse. 

Roboten har fange prinsessen og Kattedyrvokterene er på plass. 
mandag 11. mars 2013

Skulptur 2005.

Da jeg gikk på Høyskolen i Oslo fikk vi i oppgave å lage en skulptur i keramikk
Hovedtema var musikk. 
Ideen min var en skulptur med utgangspunkt i julesalmen Glade jul.
Etter skissearbeid falt valget på et notestativ, med notene i relieff på brettet, 
engler som henger foran i samme høyde som de første notene i Glade Jul. 
Den ferdige skulpturen har en salmebok liggende på brettet oppslått på nettopp denne salmen.

Første utkast, hva skal jeg velge?

Flere utkast, nærmer meg.

Fargeforslag.

Prosess notestativ.

Engler i produksjon.

Jeg velger disse.

Glaseringsprosess.

Produktet.

Englene henger etter de første notene i salmen Glade jul.

En salmebok oppslått på salmen.

Under salmeboken skimtes notene i relieff.


søndag 3. mars 2013